Artnr Benämning Enhetspris Antal
Total kostnad  0,00 kr
 
Om oss

Om Kagon AB
Kagon etablerades 1972 i Falun som en inköpscentral för träindustrin med tyngdpunkt på sågverk och hyvlerier. 

Vår verksamhet är idag landsomfattande vad beträffar sågverk och hyvlerier. Regionalt i Dalarna har vi byggt upp en motsvarande verksamhet mot industrin i allmänhet. Vi erbjuder våra kunder det mesta som behövs för verksamheten i form av verktyg, förnödenheter och förbrukningsmaterial. Vi har gedigen kunskap och lång erfarenhet inom områdena sönderdelnings verktyg för träindustri, rullningslager och tillbehör, rem- och kedjetransmissioner, pneumatik, hydraulik samt verktyg för skärande bearbetning.

År 2002 förvärvades Litab, Lundgren Industriteknik AB med specialkunskaper inom områdena hydraulik, pneumatik, luftbehandling, industrislang och professionell rengöring.  Bolaget är numera fusionerat med Kagon som behållit och utvecklat den ursprungliga verksamheten i Litab.

År 2006 förvärvades samtliga aktier i Kagon av Morten Maskin i Västerås AB. Morten Maskin var sedan tidigare partner i den riksomfattande TOOLS-kedjan vilket innebar att även Kagon fick del av detta breda utbud av produkter.

År 2008 förvärvades samtliga aktier i Morten Maskin av B&B TOOLS.

År 2012 separerades verksamheten från TOOLS och Kagon fortsatte sin verksamhet under namnet Kagon AB och arbetar vidare med ursprunglig inriktning och sortiment.

Vårt lager och kontor har vi i Falun där totalt åtta personer är verksamma för att förse våra kunder med varor för cirka 20 miljoner årligen.

Välkommen att kontakta oss!  

Kvalitetspolicy
Kagon AB skall kvalitetssäkra sina leveranser och därmed garantera sina kunder rätt kvalitet på levererade produkter och tjänster

Verka för en jämn kvalitet på såväl produkter som tjänster.
Arbeta med ständig förbättring som ledstjärna, kvalitetsutveckling istället för kvalitetssäkring.
Förebygga problem snarare än att korrigera dem.
Följa ISO 9001:2000
Bedöma leverantörer - inga inköp från oseriösa leverantörer.
Varje medarbetare skall vara sin egen kontrollant och ansvara för Rätt kvalitet
Kvalitet är alla anställdas angelägenhet och ansvar
Målsättningen skall vara noll fel vid varje leverans.

Miljöpolicy
Kagon AB förstår vikten av miljöskydd och är engagerad i att driva företaget ansvarsfullt och i samklang med alla miljöregler, lagar och godkända arbetssätt. Det är företagets mål att arbeta med och underhålla goda relationer med alla styrande myndigheter.  

Det är Kagon AB:s uttalade policy att  utföra alla kontroller som är praktiskt möjliga för att möta, förbättra eller utveckla alla nödvändiga eller önskade krav för att ständigt förbättra miljön genom att genomföra följande:
·         Bedöma och regelbundet revidera miljöeffekterna på företagets verksamhet 
·         Bedöma och regelbundet revidera företagets övergripande och specificerade miljömål
·         Utbilda alla anställda och ledningen i miljöfrågor
·         Minimera produktionsspill
·         Minimera materialspill
·         Minimera energiförbrukningen
·         Uppmuntra användandet av återanvända och förnybara material
·         Minskning och/eller begränsning av utsläpp till vatten och luft
·         Minskning av buller från verksamheten
·         Minskning av risker för allmänheten och de anställda från företagets verksamheter
·         Att följa normen ISO 14001