Artnr Benämning Enhetspris Antal
Total kostnad  0,00 kr
 
KLIMATSTYRNING
 

Effektiv styrning och bättre miljö med

 

 

Nytt, uppdaterat, styrsystem för klimatanpassad timmerbevattning.

ProLog2 är en vidarutveckling av ProLog som i sin tidigare version har funnits i 20 år.

Med ProLog2 kan bevattningen anpassas till rådande klimatförhållanden genom bestämning av klimatet och därmed avdunstningen från det lagrade virket. Klimatet registreras med hjälp av en lokal klimatstation, som ingår i leveransen.

Konceptet för ProLog2 bygger på kunskap från ett antal vetenskapliga försök, som genomförts i Norden och andra länder. Styrenheten ger möjlighet till effektivare och bättre bevattning än vad man kan åstakomma med traditionella timerstyrda system.

Första generationen ProLog introducerades på marknaden 1995 genom installation på Heby Sågverk och Ala Sågverk. Idag används ProLog på ca 75 skogsindustrier i Sverige, Norge, Danmark, Polen, Estland, Lettland och Ryssland. Dessutom är en anläggning placerad på en kolterminal i Belgien.

Fördelar med ProLog2

Minskad vattenförbrukning - Bevattningsmängden minskar med upp till 85% jämfört med tidsstyrd bevattning, utan att virkeskvaliteten minskar. Spillvattenmängden reduceras i än högre grad.

Minskad energförbrukning - Energiförbrukningen och sliteget på pumparna minskar kraftigt.

Minskad miljöpåverkan - Vetenskapliga undersökningar har visat att klimatanpassad bevattning kan bidra till att bevattningens negativa inverkan på miljön uteblir och har därefter accepterats som teknik av miljömyndigheterna i samband med miljöprövning av sågverk och massabruk.

Ökad säkerhet och kontroll - ProLog2 erbjuder möjlighet till kontinuerlig övervakning och manövrering av bevattningsanläggningen. Operatören har stor flexibilitet vid utformningen av bevattningsprogram med hänsyn till träslag, barkskador, mm. Vid eventuella systemstörningar aktiveras larm.

Handahavande - ProLog2 manövreras till skillnad från sin föregångare från en övervakningsdator i kontorsmiljö. En användarevänlig processbild erbjuder ett antal funktioner som underlättar förståelsen för råvaruhanteringen som helhet.

 ProLog2 broschyr

Sortera: Artnr Benämning Pris SökträffarArtnr

: TF00002
Lager:

Pris:
137,00 kr


AntalArtnr

: TF00003
Lager:
3

Pris:
29,00 kr


AntalArtnr

: TF21820
Lager:

Pris:
261 940,00 kr


Antal