right-arrowsignsmail

Produkter

Hos Kagon hittar du ett brett utbud av teknik- och industriprodukter. I vårt stora sortiment hittar du bland annat specialiteter som rullningslager med tillbehör, pneumatisk, rem- och kedjetransmissioner samt verktyg för skärande bearbetning. Dessutom artiklar för fett- och oljehantering. Hos oss hittar du också artiklar för sågverks- och träindustrirelaterade produkter.