right-arrowsignsmail

Kagon AB – från Timmerplan till Paketering

Kagon AB med sitt säte i Falun har lång och mycket bred erfarenhet och kunskap från sågverksindustrin och övrig träindustri och kan hjälpa sågverksindustrin med optimeringslösningar från timmerplanen hela vägen fram till paketering/emballering.

Sedan en tid tillbaka är Kagon också representant i Sverige för Stenner bandsågar.

Kagon har sedan 1972 levererat timmerbevattning, skärande verktyg och övriga förnödenheter till träindustrin och i dag är segmentet timmerbevattning den absolut största produktgruppen hos Kagon, tätt följd av skärande verktyg som klingor och bandsågblad osv, viket gör Stenner till ett utmärkt komplement i produktutbudet.

Kagon har lång erfarenhet av timmerbevattning och de projekterar, dimensionerar och levererar dels skräddarsydda kompletta bevattningsanläggningar och dels reservdelar till sågverkens redan befintliga anläggningar.

Utöver en rätt dimensionerad bevattningsanläggning tillhandahåller Kagon ett professionellt styrsystem i form av ProLog2 som ser till att rätt mängd vatten läggs på timret vid rätt tillfälle, utefter stockens avdunstning. Systemet bygger på en vetenskapligt framtagen formel vid Sveriges Lantbruksuniversitet som sedan har utvecklats i samarbete med sågverks och massaindustrin och är idag marknadens mest avancerade styrsystem för timmerbevattning.

Stenner är sedan länge en etablerad och välkänd tillverkare av bandsågar och i Sverige finns ett stort antal sågar ute på marknaden, främst på förädlingsenheter. Med sitt breda produktsortiment och höga kvalitet är Stenner en av de ledande aktörerna i branschen.

Kagon kommer att tillhandahålla både nya bandsågar och reservdelar till befintliga sågar och kommer hålla delar av detta på lager i Falun.

Bandsågbladen till din Stennersåg kan också levereras av Kagon, med Kagons unika verktygskoncept skräddarsyr man en lösning med handplockade och noga utvalda verktyg, anpassade för just er anläggning. Kagon erbjuder allt från helhetslösningar som inkluderar slipservice och nyersättning av kasserade verktyg, till nyförsäljning av enstaka verktyg efter behov.

Utöver detta tillhandahåller Kagon ett mycket brett sortiment av olika klammerpistoler med tillbehör som klammer, stift och fixbrickor.

Även övriga förnödenheter och förbrukningsmaterial till sågverk och förädlingsindustrin som märkpennor och kritor, sprayfärg, oljor, rengöring och saneringsmaterial, utsug, slangar ingår i Kagons produktutbud.

För ytterligare information, kontakta Anna Bodare på Kagon AB på: 023-383 18 02 eller  anna@kagon.se. Eller besök vår hemsida www.kagon.se.

<--Tillbaka