right-arrowsignsmail

ProLog 3.0 styrsystem

ProLog 3.0 är ett avancerat och väl beprövat system som styr timmerbevattningen helt utifrån rådande väderförhållanden. Genom att kontinuerligt mäta väderdata med en väderstation som placeras på området och beräkna den aktuella avdunstningen styrs intervallerna för att kompensera för det vattnet som har avdunstat från ytan.

Bevattningen följer de växlande väderförhållandena och dygnsrytmen. Eftersom det vattnas enbart när det är nödvändigt för att skydda timret, sjunker vattenförbrukningen – och därmed miljöbelastningen genom urlakade ämnen – väsentligt i jämförelse med en timerstyrning.

ProLog 3.0 består av:

:. en väderstation för att mäta väderdata till avdunstningsberäkningen

:. en PLS som styr pumpar och ventiler ute på timmerplanen

:. ett operatörsgränssnitt med nätverksuppkoppling

Nya ProLog 3.0 ger dig moderna och operatörsvänliga mojligheter att styra och övervaka bevattningen på din timmerplan.

Hör av dig till oss på 023-383 18 00 så hjälper vi dig.

<– Gå tillbaka