right-arrowsignsmail

Martinssons testar timmerbevattning ifrån Kagon.

Martinsons testar inför säsongen 2019 bevattning av delar av sin timmerplan. Placering och dimensionering av bevattningsanläggningen togs fram i samråd med Kagon som även levererade utrustningen till projektet.

<--Tillbaka