right-arrowsignsmail

Projektering bevattning

Kagon är inte enbart en leverantör av bevattningsutrustning, utan hjälper dig med hela projekteringen. Vårt mål är att tillsammans med er ta fram ett bevattningssystem som skyddar er värdefulla råvara så bra som möjligt så fort den kommer in från skogen.

En professionell timmerbevattning förutsätter en väl planerad timmerplan med rätt positionerade spridare som tillhandahåller rätt bevattningskapacitet för att säkerställa ett optimalt skydd av timret. Den andra avgörande komponenten är ett avancerat styrsystem som sköter bevattningen.

 

Vi erbjuder:

:. CAD ritningar av timmerplanen

:. Bevattningslayout

:. Indelning spridarintervaller

:. Kapacitetsberäkningar

:. Tryckfallsberäkningar

:. Dimensionering av bevattningsutrustningen