right-arrowsignsmail

Timmerbevattning

Vårt kompletta bevattningssystem förser sågverk, virkesterminaler och massaindustrier med väderanpassad och behovsstyrd bevattning av sågtimmer och massaved. Styrsystemet ProLog2 består av teknik och funktioner för timmerbevattning som tagits fram under flera år av praktiskt och vetenskapligt arbete.  ProLog2 har utvecklats i samarbete med sågverks- och massaindustrin, vilket har resulterat i en teknik som är effektiv och miljövänlig, samtidigt som den är enkel att installera och att använda.

Vår kunskap om att sprida vattnet jämnt och effektivt över en viss yta har löst många vardagliga problemställningar, inte minst miljörelaterade.

Skräddarsytt

Vi projekterar, dimensionerar och levererar skräddarsydda, kompletta anläggningar med pumpstation, stam- och spridarledningar, rörkomponenter, manöverventiler, spridarstolpar, spridare och styrsystem för bevattningsanläggningar i skogsindustrin.

Användarvänligt

Operatörsmiljön erbjuder ett antal funktioner som underlättar förståelsen för råvaruhanteringen som helhet. Ytorna kan individuellt styras och blockeras, bevattningsintensiteten justeras, vindpåverkan aktiveras mm.

Miljövänligt och ekonomiskt

ProLog 2 är både ett miljö- och råvaruekonomiskt alternativ. Det accepteras som teknik av miljömyndigheterna i samband med miljöprövning av sågverk och massabruk. Dessutom blir övervakningen effektiv och flexibel, samtidigt som ProLog 2 är enkel att installera och att kundanpassa.

Vetenskapligt utvärderat

ProLog 2 bygger på vetenskapliga formler för beräkningen av avdunstningen samt resultat som har publicerats i samband med ett omfattande forskningsprojekt kring dynamiken i en timmervälta. Detta betyder att såväl miljö- som kvalitetskonsekvenser är utförligt dokumenterade.

Bevattningslösning

Klicka här för att se hela vårt bevattningssortiment.

Ring 023-383 18 00 om du vill veta mer eller om du står inför en utmaning som du vill diskutera.