right-arrowsignsmail

Väderstyrd timmerbevattning

Vårt professionella bevattningssystem förser sågverk, virkesterminaler och massaindustrier med väderanpassad och behovsstyrd bevattning av sågtimmer och massaved. Det helt nya styrsystemet ProLog 3.0 består av teknik och funktioner för timmerbevattning som tagits fram under flera år av praktiskt och vetenskapligt arbete.

ProLog har utvecklats i samarbete med sågverks- och massaindustrin, vilket har resulterat i en teknik som är effektiv och miljövänlig, samtidigt som den skyddar råvaran på ett mycket effektivt sätt. Med ProLog 3.0 har vi lagt ytterligare fokus på en modern lösning som är enkel att installera och ger största användarvänlighet.

Vår långa erfarenhet om behovsstyrd timmerbevattning hjälper dig att upprätthålla värdet på den dyra råvaran som ska lagras på bästa möjliga sätt på timmerplanen innan efterföljande processer på sågverk och andra träindustrier.

 

Ring 023-383 18 00 om du vill veta mer eller om du står inför en utmaning som du vill diskutera.

Klicka här för att se hela vårt bevattningssortiment.

Kundanpassade lösningar

Vi projekterar, dimensionerar och levererar kundanpassade, kompletta anläggningar med pumpstation, stam- och spridarledningar, rörkomponenter, manöverventiler, spridarstolpar, spridare och styrsystem för bevattningsanläggningar i träindustrin.

Användarvänligt

Operatörsgränssnittet till ProLog 3.0 nås via en webbläsare från en extern PC, bärbar dator eller annan mobil enhet via en IP adress och inloggning. Det som krävs är internetanslutning och tillgång till nätverket.  

Operatörsgränssnittet har olika vyer som kan väljas för övervakning, individuell styrning av ventiler och pumpar, finjusteringar av bevattningsintensiteten samt detaljerade grundinställningar av bevattningssystemet. Databaser och trender av väderdata, avdunstningsbräkningar och bevattningshistorik kan visualiseras och även sparas i CSV-format för senara utvärderingar och rapporter. 

Den kundanpassade processbilden över området visualiserar bevattningsförloppet och ger en snabb överblick. Dessutom finns även här möjligheten att direkt styra vissa grundfunktioner för den dagliga driften.

Miljövänligt och ekonomiskt

ProLog 3.0 är både ett miljö- och råvaruekonomiskt alternativ. Det accepteras som teknik av miljömyndigheterna i samband med miljöprövning av sågverk och massabruk. Dessutom blir övervakningen effektiv och flexibel, samtidigt som ProLog 3.0 är enkel att installera och att kundanpassa.

Systemet skyddar råvaran genom att kontinuerligt återställa det vattnet som har avdunstat inklusive individuellt justerbara säkerhetsmarginaler. Det säkerställer att bibehålla kvalitén på timret på bästa möjliga sätt, samtidigt som miljöpåverkningarna genom urlakning av ämnen minimeras rejält genom endast mycket låg genomrinning av vatten genom vältorna.

Vetenskapligt utvärderat

ProLog 3.0 styrsystemet bygger på vetenskapliga formler för beräkningen av avdunstningen samt resultat som har publicerats i samband med ett omfattande forskningsprojekt kring dynamiken i timmervältor. Avdunstningen skiljer sig mellan olika ytor som t.ex. åkrar, skogar, vattenytor eller bebyggda områden.

Behovet att upprätthålla och återställa den fuktiga ytan på en timmervälta skiljer sig väsentligt från t.ex. en grönyta och ställer helt andra krav på en väl fungerande bevattningsanläggning. Såväl miljö- som kvalitetskonsekvenser är utförligt dokumenterade och har skyddat våra kunders råvara i närmare 30 år.

Bevattningslösning

Klicka här för att se hela vårt bevattningssortiment.

Ring 023-383 18 00 om du vill veta mer eller om du står inför en utmaning som du vill diskutera.