right-arrowsignsmail

Rätt skydd av lagrat timmer

Råvaran utgör en stor del av sågverkets kostnader. Sågtimmer är en färskvara, samtidigt som virket har definierade kvalitetskrav. Avgörande för kvalitén är rätt hantering från avverkning i skogen till färdiga sågade trävaror. Sågverkets utbyte (räknat på färdigjusterade produkter) påverkas direkt av den ingående timmerkvalitén och i denna kedja är rätt timmerbevattning en avgörande faktor under sommarhalvåret.

Genom rätt timmerbevattning ska vi undvika kvalitetsnedsättande skador som annars kan uppstå samt leda till onödig miljöbelastning:

  • SPRICKOR – dimensionsändringar genom uttorkning
  • INSEKTER – mekaniska skador genom insekter samt överföring av sporer
  • BLÅNAD – svampangrepp genom insekt- eller vindburna sporer
  • PERMEABILITET – bakterieangrepp som leder till överabsorption av färg och bets
  • MILJÖ – minimering av urlakning av ämnen ur träet genom bevattning

Det är av stor vikt att dimensionera timmerbevattningen med rätt bevattningskapacitet och samtidigt styra intervallerna med ett intelligent system för bästa skydd av råvaran.

Det finns ett stort värde på timmerplanen – ta hand om det.

Lära dig mer om timmerbevattning och hur du skyddar din råvara på bästa möjliga sätt.

Hör av dig till oss på 023-383 18 00 så hjälper vi dig.

<– Gå tillbaka