right-arrowsignsmail

Kagon AB - från Timmerplan till Paketering.

2020-02-03

Kagon AB med sitt säte i Falun har lång och mycket bred erfarenhet och kunskap från sågverksindustrin och övrig träindustri och kan hjälpa sågverksindustrin med optimeringslösningar från timmerplanen hela vägen fram till paketering/emballering.

 

 

Sedan en tid tillbaka är Kagon också representant i Sverige för Stenner och deras bandsågar.

Klicka på länken för att läsa hela artikeln.

Kagon representerar Stenner

2019-11-28

Kagon AB är nu representant i Sverige för Stenner bandsågar. Stenner är sedan länge en etablerad och välkänd tillverkare av bandsågar och i Sverige finns ett stort antal sågar ute på marknaden, främst på förädlingsenheter.

Kagon kommer att tillhandahålla både nya bandsågar och reservdelar till befintliga sågar och kommer hålla delar av detta på lager i Falun.

För ytterligare information ta kontakt med Anna Bodare på: 023-383 18 02 eller anna@kagon.se

Insikten om vikten av rätt bevattning ökar

NTT woodnet skriver i sin utgåva #5 en artikel om timmerbevattning. Klicka på länken för att läsa artikeln online.

Prolog2 såld till Setra Kastet

2019-07-02

Setra Kastet har investerat i en komplett bevattningsanläggning som ska styras av vår klimatstyrning ProLog 2.

SCA Skog får ännu en ProLog2

2019-06-24

Redan i fjol investerade men i en Prolog 2 till terminalen i Backe och i år var det terminalen i Torsboda som fick samma styrning.

SCA Tunadal satsar på ProLog2

2019-06-08

SCA Tunadal fortsätter att bygga ut sin timmerplan. I samband med det valde man att satsa på en mera effektiv, resurssparande och kvalitativt bättre timmerbevattning genom att styra bevattningen med ProLog2.

Martinsons testar bevattning

2019-05-17

Martinsons testar denna säsong bevattning av delar av sin timmerplan. Placering och dimensionering av bevattningsanläggningen togs fram i samråd med Kagon som även levererade utrustningen till projektet.

I denna rubrik berättar vi om pågående projekt och nyheter inom vår verksamhet.