right-arrowsignsmail

Nyheter

KAGON lanserar ProLog 3.0

Nu är det högsäsong för timmerbevattning och vi på Kagon jobbar för fullt för att kunna hjälpa och serva våra kunder med allt från att leverera delar så som pumpar, slang, kopplingar, ventiler, stolpar och spridare till befintliga anläggningar, till att projektera, dimensionera och leverera helt nya skräddarsydda anläggningar. Vi har i år också en ökad förfrågan på att planera och dimensionera om befintliga anläggningar, många av våra kunder bygger om och bygger ut sina timmerplaner nu.

ProLog 3.0

Äntligen kan vi också berätta att vi under en längre tid jobbat på att ta fram en ny version av vårt styrsystem ProLog. ProLog är en väder och behovsanpassad styrning som vi på Kagon jobbat med sedan 1995 och är därmed ett väl beprövat och avancerat system som styr bevattningen utifrån rådande väderförhållanden och stockens avdunstning, och nu kan vi snart presentera en tredje version. År 1995 kom första versionen av ProLog ut på marknaden, 2015 tog vi utvecklingen ett steg vidare med ProLog 2 och nu i sommar lanseras alltså det helt nya styrsystemet ProLog 3.0. I grunden bygger ProLog 3.0 på samma funktion och beprövade teknik som de tidigare versionerna, vi använder samma forskning och samma formel som tidigare, där vi beräknar den exakta avdunstningen från stocken och hur mycket vatten stocken och vältan suger i sig, för att veta exakt hur mycket vatten vi ska kompensera med och på så vis lägga på rätt mängd vatten vid rätt tillfälle. ProLog 3.0 kommer dock att vara ytterligare utvecklad och anpassad till dagens moderna teknik där vi använder en mycket modern plattform som gör det möjligt att använda mobiltelefoner, läsplattor etc för att ansluta, vilket kommer ge en helt annan flexibilitet i användandet. Har ni funderingar kring timmerbevattning generellt eller ProLog 3.0, så kontakta gärna Anna Bodare eller Ari Sarenbrink på: Anna- 070-392 45 09 eller anna@kagon.se Ari – 070-672 91 70 eller ari@kagon.se

Kagon AB - från Timmerplan till Paketering.

2020-02-03 Kagon AB med sitt säte i Falun har lång och mycket bred erfarenhet och kunskap från sågverksindustrin och övrig träindustri och kan hjälpa sågverksindustrin med optimeringslösningar från timmerplanen hela vägen fram till paketering/emballering.

Sedan en tid tillbaka är Kagon också representant i Sverige för Stenner och deras bandsågar. Klicka på länken för att läsa hela artikeln.

Kagon representerar Stenner

2019-11-28 Kagon AB är nu representant i Sverige för Stenner bandsågar. Stenner är sedan länge en etablerad och välkänd tillverkare av bandsågar och i Sverige finns ett stort antal sågar ute på marknaden, främst på förädlingsenheter.

Kagon kommer att tillhandahålla både nya bandsågar och reservdelar till befintliga sågar och kommer hålla delar av detta på lager i Falun. För ytterligare information ta kontakt med Anna Bodare på: 023-383 18 02 eller anna@kagon.se

Insikten om vikten av rätt bevattning ökar

NTT woodnet skriver i sin utgåva #5 en artikel om timmerbevattning. Klicka på länken för att läsa artikeln online.

Prolog2 såld till Setra Kastet

2019-07-02 Setra Kastet har investerat i en komplett bevattningsanläggning som ska styras av vår klimatstyrning ProLog 2.

SCA Skog får ännu en ProLog2

2019-06-24 Redan i fjol investerade men i en Prolog 2 till terminalen i Backe och i år var det terminalen i Torsboda som fick samma styrning.

SCA Tunadal satsar på ProLog2

2019-06-08 SCA Tunadal fortsätter att bygga ut sin timmerplan. I samband med det valde man att satsa på en mera effektiv, resurssparande och kvalitativt bättre timmerbevattning genom att styra bevattningen med ProLog2.

Martinsons testar bevattning

2019-05-17 Martinsons testar denna säsong bevattning av delar av sin timmerplan. Placering och dimensionering av bevattningsanläggningen togs fram i samråd med Kagon som även levererade utrustningen till projektet.