right-arrowsignsmail

Träindustri

Vi på Kagon har lång och mycket bred erfarenhet och kunskap från sågverksindustrin och övrig träindustri och kan hjälpa er med optimeringslösningar från timmerplanen hela vägen fram till paketering/emballering.

Extra bred kunskap har vi kring Timmerbevattning och Skärande verktyg/sönderdelning.