right-arrowsignsmail

Historik

1972 Kagon etablerades i Falun som en inköpscentral för träindustrin. Sågverk och hyvlerier var de största och viktigaste kunderna.

 

2002 förvärvades Litab, Lundgren Industriteknik AB med specialkunskaper inom hydraulik, pneumatik, luftbehandling, industrislang och professionell rengöring. Bolaget är idag fusionerat med Kagon som behållit och utvecklat Litabs ursprungliga verksamhet.

 

2006 förvärvades samtliga aktier i Kagon av Morten Maskin i Västerås AB. Morten Maskin var sedan tidigare partner i den riksomfattande TOOLS-kedjan, vilket innebar att även Kagon fick del av ett brett produktutbud.

 

2008 förvärvades samtliga aktier i Morten Maskin av B&B TOOLS.

 

2012 separerades verksamheten från TOOLS och Kagon fortsatte sin verksamhet under namnet Kagon AB och arbetar vidare med ursprunglig inriktning och sortiment.

 

2015 förvärvade Kagon AB ensamrätten på Tykoflex system för timmerbevattning samt ProLog klimatstyrning för timmerbevattning.