right-arrowsignsmail

Kvalitet och miljö

Kvalitetsarbete

Kagon AB ska kvalitetssäkra sina leveranser och därmed garantera sina kunder rätt kvalitet på levererade produkter och tjänster.

 • Verka för en jämn kvalitet på såväl produkter som tjänster.
 • Arbeta med ständig förbättring som ledstjärna – kvalitetsutveckling istället för kvalitetssäkring.
 • Förebygga problem – snarare än att korrigera dem.
 • Följa ISO 9001:2000.
 • Bedöma leverantörer – inga inköp från oseriösa leverantörer.
 • Varje medarbetare ska vara sin egen kontrollant och ansvara för rätt kvalitet.
 • Kvalitet är alla anställdas angelägenhet och ansvar.
 • Målsättningen ska vara noll fel vid varje leverans.

Miljöarbete

Kagon AB förstår vikten av miljöskydd och driver företaget ansvarsfullt och i samklang med miljöregler, lagar och godkända arbetssätt. Det är företagets mål att arbeta med och underhålla goda relationer med styrande myndigheter.

Det är Kagon AB:s uttalade policy att utföra alla kontroller som är praktiskt möjliga för att möta, förbättra eller utveckla alla nödvändiga eller önskade krav för att ständigt förbättra miljön genom att genomföra följande:

 • Bedöma och regelbundet revidera miljöeffekterna på företagets verksamhet.
 • Bedöma och regelbundet revidera företagets övergripande och specificerade miljömål.
 • Utbilda alla anställda och ledningen i miljöfrågor.
 • Minimera produktionsspill.
 • Minimera materialspill.
 • Minimera energiförbrukningen.
 • Uppmuntra användandet av återanvända och förnybara material.
 • Minska och/eller begränsa utsläpp till vatten och luft.
 • Minska buller från verksamheten.
 • Minska risker för allmänheten och anställda från företagets verksamheter.
 • Följa ISO 14001.