right-arrowsignsmail

Timmerbevattning

Vårt kompletta bevattningssystem förser sågverk och massaindustrier med klimat- och behovsstyrd bevattning av sågtimmer och massaved. Styrsystemet ProLog2 består av teknik och funktioner för timmerbevattning som tagits fram under flera år av praktiskt och vetenskapligt arbete.  ProLog2 har utvecklats i samarbete med sågverks- och massaindustrin, vilket har resulterat i en teknik som är effektiv och miljövänlig samtidigt som den är enkel att installera och att använda.

Vår kunskap om att sprida vattnet jämnt och effektivt över en viss yta har löst många vardagliga problemställningar, inte minst miljörelaterade.

bevattningsanläggningar i skogsindustrin

Skräddarsytt

Vi projekterar, dimensionerar och levererar skräddarsydda, kompletta anläggningar med pumpstation, stam- och spridarledningar, rörkomponenter, manöverventiler, spridarstolpar, spridare och styrsystem för bevattningsanläggningar i skogsindustrin.

Användarvänligt

Operativmiljön erbjuder ett antal funktioner som underlättar förståelsen för råvaruhanteringen som helhet.

Miljövänligt och ekonomiskt

ProLog 2 är både ett miljö- och råvaruekonomiskt alternativ. Det accepteras som teknik av miljömyndigheterna i samband med miljöprövning av sågverk och massabruk. Dessutom blir övervakningen effektiv och flexibel, samtidigt som ProLog 2 är enkel att installera och att kundanpassa. Självklart kan vi på Kagon också bistå med utbildning, support och service.

Vetenskapligt utvärderat

ProLog 2 bygger bland annat på resultat som har publicerats i samband med ett omfattande samnordiskt forskningsprojekt. Detta betyder att såväl miljö- som kvalitetskonsekvenser till följd av klimatanpassning är utförligt dokumenterad.

Bevattningslösning

Klicka här för att se hela vårt bevattningssortiment.

Ring 023-383 18 00 om du vill veta mer eller om du står inför en utmaning som du vill diskutera.