right-arrowsignsmail

Emballering & övrigt

Kagon tillhandahåller ett mycket brett sortiment av olika klammerpistoler med tillbehör som klammer, stift och fixbrickor. Inom emballering erbjuds emballageplast, Pet-band, stålband mm.

 

Även övriga förnödenheter och förbrukningsmaterial till sågverk och förädlingsindustrin som märkpennor och kritor, sprayfärg, oljor, rengöring och saneringsmaterial, utsug, slangar ingår i Kagons produktutbud.